Autor: Piotr Adamczyk

51 lat Piotr Adamczyk specjalista w dziedzinieOrtoptystka:Wiedza z zakresu wykonywanego zawodu - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Wrocław

Tutaj polecana strona